Díszfenyők, lomblevelű díszfák

Tuja képMéreteik és élettartamuk okán a díszfák a kert képének hosszú távon a legmeghatározóbb elemei. A térnek határozott függőleges tagolást adnak, valamint hátteréül szolgálnak az eléjük telepített alacsonyabb növények számára. Egyébként, egy szép formájú fa a kertben mindig nagy érték, akár a kert központi eleme is lehet.

Új építésű házak esetén, az építkezés során fordítson nagy figyelmet a területen meglévő idősebb fák épségének megóvására, hiszen az már egy kész kerti alkotórész!

A faiskolákban a díszfák három csoportja kapható:

 – sorfák:

Sorfa kép
törzsmagasságuk 220 cm, törzsátmérőjük minimum 8 cm

– parkfák:

Parkfa kép
törzsmagasságuk 60-220 cm között, törzsátmérőjük 5-8 cm között van

– bokorfák:

Bokorfa kép
tövüktől ágas vagy alacsony törzsű díszfák a törzs teljes magassága minimum 100 cm, a törzsátmérője 5-8 cm

Mindhárom kategória fáinak rendelkezniük kell egy központi sudárral és négy-öt, arányos elhelyezkedésű, jól fejlett koronavesszővel.


Ültetési
módok:

Szoliterfa képSzoliter fa
Szoliternek nevezzük a nyílt felületre magányosan ültetett növényt. Az így telepített fák a természetes habitusukat tökéletesen kifejlesztik, díszük teljes mértékben érvényesül. Ezért gondosan válassza meg a szoliternek szánt fát, legyen összhangban a kert hangulatával, környezetével, lehetőleg igényes, szép példányt keressen. Helyét úgy jelölje ki, hogy jól rálásson, a nap világítsa meg (északi tájolás): a szoliter fa pompája így érvényesül


Facsoport képFacsoport
A csoportosan elhelyezett fák a nagy terek kialakítói, formálói. Egyedi díszek, melyek több tagból állnak. Általában páratlan számút ültessen, mivel a páros számú csoportot az emberi szem megfelezi, tengelyt képez, osztja a teret, ami nem minden esetben célunk. Persze a nagy darabszámú csoportokra ez már nem érvényesül.
Az összetétel lehet egyöntetű (azonos faj, vagy fajta), vagy vegyes (több faj, vagy fajta)


Liget képLiget
Nagyobb számú fából kialakított, lazán széthúzott csoport. Térformálás, forgalom terelés eszköze. Nagyon jó hátteret szolgáltatnak kertünkben


Erdős jellegű képErdőszerű folt
Csak nagyobb parkokban alkalmazzuk, határolásra, háttér kialakításra, védelemre. A fák összefüggő tömege az, ami a hatást kelti. Maximum 2-4 fajtát használjon!


Fasor képFasor
Azonos ültetési távolságú, vonalas telepítési forma. Általában utakat kísérünk így, hatása erősen építészeti jellegű, egyáltalán nem oldott forma. Alapvető követelmény az egyöntetűség. Csak azonos fajú vagy fajtájú egyedeket használjon, azonos törzsmagasság és törzsátmérő választása mellett


Díszfák bemutatása, megtekintése és vásárlási lehetőség
Dísznövény Webáruházunkban